Cales i Platges de Menorca El Camí de Cavalls no és només un camí que dóna la volta a l’illa i facilita l’acces a Platges i Cales, sinó un patrimoni col·lectiu, que forma part de la identitat de Menorca.

Ruta 4     Punta Prima – Cala de Sant Esteve

Aquest tram del Camí de Cavalls transcorre, en la seva primera part, per una franja costanera plana.

En la seva segona part, el camí es desplaça cap a l’interior, apartant-se de la línia de costa.

El relleu de tota aquesta zona és bastant planer malgrat sigui interromput per alguns petits barrancs.

El paisatge està conformat bàsicament per l’alternança de terres de conreu o pastura, redols d’ullastrar i marina baixa.

El terreny canvia substancialment quan apareixen les petites depressions dels barrancs, en el cas des caló de Rafalet destaca la presència d’un alzinar ben desenvolupat.

En altres casos, com a Binissaida o a la Cala de Sant Esteve destaquen els ullastrars de gran desenvolupament en alçada, gràcies a la protecció del vent.

En algunes cales, com a la d’Alcalfar, és possible observar-hi la vegetació dunar;

també en aquests punts, on la costa és més baixa, és on millor pot observar-se la vegetació de primera línia de costa.

Al llarg del camí també hi són freqüents els roquissars de penyes calcàries amb poca terra, en alguns dels quals es formen basses temporals que tenen un gran interès a causa de l’elevat grau de biodiversitat que concentren.

Gràcies a la feina de recuperació duta a terme, el 2010 es va inaugurar com a Camí Públic. inclòs dins les grans rutes europees sota la referència GR223.

Distància: 7,30
Dificultat: Fàcil

Altres Rutes.

ruta 1 ruta 2  ruta 3

Camí de Binifadet 20
07710  Sant Lluis - Menorca
telf.+34.609.732.421
mail: hotel@sontretze.com

 

Camí de Binifadet 20
07710  Sant Lluis - Menorca
telf.+34.609.732.421
mail: hotel@sontretze.com